อิสตันบูลชอบที่จะพรรณนาตัวเองว่าเป็นเมืองที่คร่อมสองทวีป สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือวิธีที่เมืองคร่อมช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ที่กองทับถมกันอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าที่ใดในโลก การก่อสร้างโดยอาณาจักรที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ไบแซนเทียมไปจนถึงคอนสแตนติโนเปิลจนถึงตุรกีสมัยใหม่ได้ยกมรดกให้อิสตันบูลเป็นเส้นขอบฟ้าที่จดจำได้ในทันทีที่รวมองค์ประกอบจากยุคทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ในใจกลางย่านประวัติศาสตร์รอบๆ สุเหร่าโซเฟียอันโด่งดัง คณะละครสัตว์ฮิปโปโดรมยุคไบแซนไทน์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังทอปกาปิของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งเป็นที่เก็บสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้งพนักงานของโมเสส บริเวณโดยรอบทั้งหมดเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองด้วยร้านอาหารชั้นเยี่ยม แกลเลอรี่ และสถาปัตยกรรมที่ทำให้อิสตันบูลเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในโลก