มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมายที่กระจุกตัวอยู่ในเกาะเล็กๆ แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในนนทบุรี ซึ่งมีความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยา เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นจากคลองที่ขุดระหว่างสองโค้งในแม่น้ำเจ้าพระยา วัดวาอารามยังคงรักษารูปแบบสมัยอยุธยาไว้ได้อย่างดี ประชากรส่วนใหญ่เป็นทายาทของชาวเขาเผ่ามอญซึ่งได้รับอนุญาตให้ย้ายถิ่นฐานและอาศัยอยู่ที่นั่นในสมัยพระเจ้าตาก

หลังการรื้อถอนกรุงศรีอยุธยา ผู้อพยพชาวมอญอีกระลอกมาในช่วงรัชกาลที่ 2 วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางรอบเกาะเล็กๆ แห่งนี้คือการขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ สถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวของชาวมอญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งไม่พบในส่วนที่เหลือของประเทศไทย เช่น วัดปรมัยยิกาวาส วัดโบราณ วัดนี้เป็นวัดสุดท้ายในประเทศไทยที่รักษาคำอธิษฐานของชาวพุทธเป็นภาษามอญ ภายในบริเวณวัดเป็นปราสาทขนาดเล็กที่มีหลังคาห้าชั้น ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโลงศพของอดีตเจ้าอาวาสวัด พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาสจัดแสดงโบราณวัตถุที่น่าสนใจ เช่น แผ่นจารึก เครื่องแก้ว และ “เหม” รวมถึงผลงานชิ้นเอกของ พ.ต.ท.ฉัตรวัฒน์งามนิยม บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด จัดกิจกรรมล่องเรือเที่ยวเกาะเกร็ด 1 วันจากท่าเรือสาทร ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ผู้ใหญ่จ่าย 300 บาท เด็ก 250 บาท เวลาเข้าชม 8.00 – 18.00 น. ทุกวัน