News and Sport News

News Update

Tag: เทคโนโลยีทางการแพทย์

เทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจโรค โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สำหรับในปัจจุบันนี้นั้นการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ ก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดี มีความละเอียดมากที่สุดสิ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ในเรื่องการพัฒนาทางการแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อครหาถึงการตรวจสอบ และวินิจฉัยโรคทางการแพทย์อยู่เหมือนกัน Continue reading “เทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจโรค โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า”