News and Sport News

News Update

Tag: snss

ซ่อมบำรุง ดาดฟ้าและหลังคารั่วซึม ต้องแก้อย่างไร

ซ่อมบำรุง ดาดฟ้าและหลังคารั่วซึม ต้องแก้อย่างไร ปัญหาหลังคารั่วซึม และดาดฟ้ารั่วซึม มักพบได้เสมอในช่วงหน้าฝน ไม่ว่าบ้านนั้นจะผ่านฝนมาแล้วหลายปี หรือไม่เว้นแม้แต่บ้านสร้างใหม่! Continue reading “ซ่อมบำรุง ดาดฟ้าและหลังคารั่วซึม ต้องแก้อย่างไร”

บริหารจัดการอาคาร: ต่อเติมให้กว้าง นั่งทำงานชมวิวสวน

บริหารจัดการอาคาร: ต่อเติมให้กว้าง นั่งทำงานชมวิวสวน หลังจากต้องทำงานที่บ้านนานๆ ห้อง ทำงาน เริ่มเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับบ้านนี้ ที่แบ่งพื้นที่ในห้องนอนเป็นมุมทำงาน แต่นานวันเข้า ก็เริ่มอยากขยับขยาย ไอเดียการต่อเติมจึงเริ่มขึ้น Continue reading “บริหารจัดการอาคาร: ต่อเติมให้กว้าง นั่งทำงานชมวิวสวน”