News and Sport News

News Update

Tag: thetastefood

อาหารเพื่อสุขภาพทานให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวิตสมดุล

อาหารเพื่อสุขภาพทานให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวิตสมดุล ความสำคัญของการทานอาหารให้เหมาะสมกับวัย หลัก ๆ คือ การได้รับสารอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน แต่ความแตกต่างคือ ในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความต้องการพลังงานที่แตกต่างกัน รวมถึงสารอาหาร เช่น โปรตีน และแคลเซียม เช่นกัน ที่ควรได้รับอย่างเหมาะสม ดังนั้น การรู้และเข้าใจในการเลือกทานอาหาร จะทำให้สุขภาพแข็งแรงโดยมีคำแนะนำดังนี้ Continue reading “อาหารเพื่อสุขภาพทานให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวิตสมดุล”